Turzovka

Turzovka to serce Mikroregionu Horné Kysuce. Położona jest nad rzeką Kysucá - prawym dopływem Wagu. Administracyjnie należy do powiatu Čadca w kraju żylińskim. Stoi na czele zrzeszenia miast i gmin położonych w północno - zachodnim kącie Słowacji (w bliskim sąsiedztwie Polski i Czech) i jest partnerem Euroregionu Beskidy. Wraz ze stowarzyszonymi gminami: Staškov, Olešná, Podvysoká, Vysoká, Dlhá, Korňa, Klokočov i Makov - Turzovka położona jest na terenie tzw. Turzovskiej Vrchoviny (Wyżyny). Granicą południową mikroregionu jest górskie pasmo Javornikov (Jawornika).

 

Przeważają tutaj lasy świerkowe, a w niektórych miejscach zachowały się fragmenty lasów dziewiczych. Znajdziemy je w rezerwatach przyrody Malý Polom, Hričovec i Vel'ky Javornik.

Na obszarze tym znajdują się ślady dawnych osad wołoskich z XVI i XVII wieku. Drewniane domki wraz z zabudowaniami gospodarczymi można oglądać poruszając się licznymi trasami rowerowymi (Kysucką Magistralą Rowerową) i turystycznymi Beskidu Morawsko- Śląskiego. Węzeł komunikacyjny tego regionu, który przechodzi doliną rzeki Skalitánki, Čierňanki i Kysucy, tworzy międzynarodowa droga E75, która dalej ciągnie się od przejścia granicznego  Mosty koło Jabłonkowa – Szańce przez miasta Čadca, Krásno na Kysucou i Kysucké Nové Město i dalej w kierunku Żyliny. Trasa jest charakterystyczna tym, że z północy ma dostęp do Beskidu Morawsko - Śląskiego i Beskidu Śląskiego, z południa do Żyliny, skąd dalej prowadzi na wschód do Koszyc i na południe do Bratysławy.

Głównym węzłem komunikacyjnym tego regionu jest miasto Čadca, tutaj doczepia się droga 2.klasy, nr 487 na Turzówkę. Droga ta ciągnie się z Čadcy aż do Svrčinovca, skąd dalej prowadzi na wschód do przejścia granicznego z Polską Skalité – Zwardoń. Linie drogowe łączące ten teren z Republiką Czeską to przejścia graniczne takie jak: Bumbalka – Maków (Bumbalka – Makov), Biała – Klokoczów (Bílá - Kločov), Szańce – Czadca – Miloszowa (Šance – Čadca - Milešová) i Mosty koło Jabłonkowa – Szwierczynowiec (Mosty u Jablunkova - Svrčinovec). Region ten jest dostępny, prowadzi tutaj międzynarodowa linia kolejowa z Bugumina do Żyliny, w przyszłości będzie ona częścią linii kolejowej (korydor) prowadzącej z Czech. Do niej przyłącza się dalsza linia kolejowa na Turzówce i Skalitym.

Historia

Turzovka swoją historię tworzy już od ponad czterystu lat. Zaczęła się ona w roku 1598, od powstania na jej terenie siedziby najwyższego przedstawiciela węgierskiej władzy feudalnej- paladyna Juraja Turzo. W 1602 roku nastąpiła pierwsza lokacja miasta. Legenda głosi, że założyciel nazwał Turzovkę od własnego nazwiska w przypływie radości z narodzin pierworodnego syna. W tamtym czasie obszar Turzovki był o wiele większy i obejmował również terytorium okolicznych gmin, które z biegiem czasu, wraz z zwiększająca się liczbą mieszkańców, usamodzielniły się, a dzisiaj wchodzą w skład Hornehó Kysuce. Z tego okresu pozostała nazwa Velká Turzovka. Współczesna Turzovka ma statut miasta od 1968 roku. Zamieszkuje ją ponad osiem tysięcy mieszkańców. Aspiruje do budowania nowoczesnego miasta z zachowaniem zabytków świadczących o jej wielkiej przeszłości. Rozwój infrastruktury miejskiej skierowany jest w stronę usług, ruchu turystycznego i agroturystyki.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wniosek sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
oraz budżetu Państwa w 10%