Vitame v KętachKęty sú starobylé, malé mestečko, položené v údolí rieky Soła, v južnej časti Oświęcimskej kotliny na úpätí Malých Beskýd. Na rozlohe 23 km2 žije približne 20 tisíc obyvateľov.Mestesko- vidiecka obec ležiaca v malopoľskom vojvodstve, v oświęcimskom okrese, mestsko-vidiecka obec
má približne 33 tis. obyvateľov. Okrem samotného mesta zahrňuje šesť dedín: Bulowice, Nowa Wieś, Bielany, Witkowice, Łęki, Malec (celková rozloha obce je 76 km2). Veľkou výhodou mesta je jeho umiestnenie pri križovatke ciest z Krakova do Bielska-Białej
a ku hranici s Českou republikou v Tešíne a zo Sliezska do Żywca a ďalej až na Slovensko. Mesto sa úspešne rozvíja, a zároveň zachováva svoju tradičnú obchodno-priemyselnú povahu. V obci Kęty pôsobí viac ako 2 tisíce hospodárskych subjektov. Väčšínou sú to malé rodinné firmy. Najznámejšie sú spoločnosti, ktoré patria ku Skupine „Kęty“ – burzovému potentátovi
v odvetviu hliníka.

Súčasne Kęty sú mestom priateľským pre obyvateľov a pre hostí. Už mnoho rokov sú vedené aktivity zamerané na ochránu životného prostredia. Výsledkom sú moderná komunálna infraštruktúra a početné ceny za proekologické činností. Mesto sa stále rozširuje a modernizuje. Pokračuje modernizácia centra mesta. Všetko toto celkovo pôsobí tak, že Kęty a obklopujúce  dediny
sú aktraktívnym miestom pre bývanie, a malebné umiestnenie v turisticky zaujímavom regiόne povzbudzuje k ich navštevnost`.

 
 

 

 

 

 

 

Wniosek sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
oraz budżetu Państwa w 10%